Ar ES finansējumu pret latvāņiem

Lai sabiedrību informētu par invazīvo svešzemju sugu ietekmi uz cilvēka veselību un aizsargājamām dzīvotnēm, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar vēl sešiem partneriem iesaistījusies starptautiskā projektā, kura laikā taps dokumentālā filma, sociālās reklāmas, kā arī plānots iznīcināt latvāņu audzes Teiču dabas rezervātā.

Speciālisti atzīst, ka svešzemju augu un dzīvnieku sugu izplatība rada ne tikai kaitējumu videi un cilvēku veselībai, bet arī ekonomiskos zaudējumus visās projektā iesaistītajās valstīs – Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Tomēr, neraugoties uz to, reģionā nav izstrādāts šādu sugu saraksts un trūkst informācijas par to faktisko izplatību patlaban un prognozēm nākotnē. Viena no sugām, kas rada vislielāko apdraudējumu, ir latvāņi.

Lai situāciju uzlabotu, kopīgā projektā apvienojušās Dabas aizsardzības pārvalde, Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais centrs par bioloģiskajiem resursiem, Daugavpils Universitāte, vides pārvaldītāji no Baltkrievijas Nacionālā parka “Braslavskije ozjora” (BY), Aukštaitijas Nacionālais parks un Labanoras reģionālais parks no Lietuvas, kā arī  biedrība “Dabas koncertzāle”, kas ir unikālu sabiedrības pasākumu organizētājs, un Valsts augu aizsardzības dienests no Latvijas.

Projekta mērķis ir dot iespēju iesaistītajām institūcijām vieni no otras mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, īstenojot dažādus pasākumus. Piemēram plānots sagatavot sarakstus ar bīstamākajām svešzemju sugām, izstrādāt mūsdienīgu metodoloģiju monitoringa un uzraudzības veikšanai, kā arī īstenot monitoringu dabā un svešzemju sugu izplatības kartēšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldes galvenās projekta aktivitātes ir latvāņu iznīcināšana Teiču dabas rezervātā 9 hektāru platībā, dokumentālās filmas un sociālās reklāmas izstrāde par latvāņiem, Infografiku izveide sabiedrībai par latvāņu ekoloģiju un invazīvām sugām un izzinošu galda spēļu izstrāde par latvāņa dzīves ciklu.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbība programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” izmaksas ir 560 390,94 eiro, no kuriem 90 % jeb 504 351,84 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.  Dabas aizsardzības pārvaldes  plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 78 343,11 eiro, tajā skaitā 70 508,79 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 7 834,31 eiro Latvijas valsts finansējums.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Pin It on Pinterest